Rosary In Irish

Rosary In Irish

The translation for rosary in Irish is “paidrín,” which can be translated as “little beads” or “prayer beads.” The Irish term for the Rosary prayer itself is “An Coróin Mhuire,” which means “The Crown of Mary.” The Rosary is an important devotion in the Catholic faith, and Ireland has a strong Catholic tradition.

To recite the Rosary in Irish, you’ll need to know the prayers associated with it. Below, I have provided the main prayers in Irish, along with their English counterparts:

Sign of the Cross (Comhartha na Croise):

 • In ainm an Athar, agus an Mhic, agus an Spioraid Naoimh. Áiméan.
 • In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

Apostles’ Creed (Creideamh na nAspal):

 • Creidim i nDia, an t-Athair uilechumhachtach, cruthaitheoir neimhe agus talún; agus in Íosa Críost, a aon-Mhac s’againne, ár dTiarna, a ghabhadh ón Spioraid Naomh, rugadh ó Mhuire Ógh, d’fhulaing páis faoi Phointeas Pílát, ceangaladh ar an gcrois, fuair bás agus adhlacadh é. Chuaigh sé síos go hIfreann. An tríú lá d’éirigh sé ós marbh. Chuaigh sé suas ar neamh; tá sé ina shuí ar dheis Dé, an t-Athair uilechumhachtach. As sin tiocfaidh sé chun breithiúnas a thabhairt ar bheo agus ar mharbh. Creidim sa Spioraid Naoimh, sa Naomh Eaglais Chaitliceach, sa Chomaoineach na Naomh, sa Mhaithiúnas na bPéach, sa Chorp agus sa Chroí ag éirí, agus sa Bheatha shíorai. Áiméan.
 • I believe in God, the Father almighty, creator of heaven and earth; and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell; the third day He rose again from the dead; He ascended into heaven, sits at the right hand of God, the Father almighty; from thence He shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen.

Our Father (Ár nAthair):

 • Ár nAthair atá ar neamh, go naofar d’ainm, go dtaga do ríocht, go ndéantar do thoil ar an talamh mar a dhéantar ar neamh. Ár n-arán laethúil tabhair dúinn inniu, agus maith dúinn ár bhfiacha mar a mhaithimidne dár bhféichiúnaithe féin, agus ná lig sinn i gcathú, ach saor sinn ó olc. Áiméan.
 • Our Father, who art in heaven, hallowed be Thy name; Thy kingdom come; Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread; and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us; and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen.

Hail Mary (Sé do bheatha, a Mhuire):

 • Sé do bheatha, a Mhuire, atá lán de ghrásta, tá an Tiarna leat. Is beannaithe thú idir mná agus is beannaithe toradh do bhroinne, Íosa. A Naomh-Mhuire, a Mháthair Dé, guigh orainn na peacaigh, anois agus ar uair ár mbáis. Áiméan.
 • Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee; blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.

Glory Be (Glóire don Athair):

 • Glóire don Athair, don Mhac, agus don Spiorad Naomh, mar abhí ar dtús, mar atá anois agus mar a bheidh go deo, trí shaol na saol. Áiméan.
 • Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.

Fatima Prayer (Paidir Fatima):

 • A Íosa, maith dúinn ár bpeacaí, saor sinn ó thine ifrinn, go háirithe iad siúd atá i gcruachás na beatha seo. Amen.
 • O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to Heaven, especially those in most need of Thy mercy. Amen.

Hail Holy Queen (A Mhuire na nGael):

 • A Mhuire na nGael, a Mháthair trócaire, ár mbeatha, ár milseacht agus ár ndóchas, go deimhin duit, a Bhanríon ghrámhar, ár ndeighilt as an áit seo de bhuairt agus de ghoimh, agus tar éis na ndeor seo de phianta agus de chrá, tabhair dúinn de do cháil agus de do chairdeas do shúil mhilis, a Mháthair na trócaire, mar go bhfeiceamí ar lá go deo go bhfeiceamí Íosa, toradh do bhroinne, ár Slánaitheoir. Amen.
 • Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, our life, our sweetness, and our hope. To thee do we cry, poor banished children of Eve; to thee do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, thine eyes of mercy toward us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of thy womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary. Amen.

These prayers make up the core of the Rosary in Irish. When reciting the Rosary, you will typically pray each of the prayers multiple times while meditating on the Mysteries of the Rosary.

What Is The Rosary

The Rosary is a traditional Catholic religious procedure that has been practiced for centuries. It comprises a set of prayers and uses physical beads. The Rosary is intended to serve as both a physical and spiritual tool to help guide the faithful in their reflections on the mysteries of faith.

Central to the practice of the Rosary are the prayers recited while holding and moving through the beads. These prayers include the Apostles’ Creed, the Our Father, the Hail Mary, and the Glory Be. In addition, the Fatima Prayer and the Hail Holy Queen are also recited during the devotion. The prayers and the beads work together to facilitate meditation on the Mysteries of the Rosary.

 

Leave a Comment